تصاویر موجود در شاخه : علمی

     
برداشت مخاط زبان برای پیوند (آناستوموز) به مجرا به منظور دفع تنگی مجرا و بهبود ناتوانی جنسی
     
برداشت مخاط زبان برای پیوند (آناستوموز) به مجرا به منظور دفع تنگی مجرا و بهبود ناتوانی جنسی

image-desc

لطفا فقط به آدرسهای ذکر شده و ساعاتی که در بخش زمانبندی مشخص شده مراجعه نمایید.

تلفن تماس مطب:

013-33113793

 

تلفن تماس بیمارستان رازی:

013-33525259

 

s_a_asgari@gums.ac.ir

آدرس مطب:

رشت، چهار راه گلسار، خیابان نواب، جنب داروخانه آریانفر، ساختمان پزشکان سنا

 

آدرس بیمارستان رازی:

رشت، خیابان سردار جنگل، مرکز آموزشی، درمانی، تحقیقاتی رازی، بخش ارولوژی

آخرین اخبار