مسئولیت های اجرایی

تعداد مشاهده : ٣٢۴

ردیف عنوان مسئولیت نوع استخدام تاریخ شروع تاریخ پایان محل مسئولیت
2 عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان هيأت علمي 1379/11/25   دانشگاه علوم پزشکی گیلان
1 معاون پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان هيأت علمي 1379/8/16   دانشگاه علوم پزشکی گیلان
3 عضو هیئت تحریریه مجله Urology Journal هيأت علمي 1382/1/15   مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
4 رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان هيأت علمي 1382/1/31   دانشکده پزشکی
5 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان هيأت علمي 1384/7/1   مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
6 عضو هیئت مؤسس مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان هيأت علمي 1384/7/1   مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
7 مدیر گروه ارولوژی هيأت علمي 1387/6/15   بیمارستان رازی
8 عضو کمیته ارزشیابی گواهینامه تخصصی رشته جراحی کلیه و مجاری ادراری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هيأت علمي 1388/1/15   وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
9 عضو کمیته ارزشیابی گواهینامه تخصصی رشته جراحی کلیه و مجاری ادراری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هيأت علمي 1390/1/15   وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
10 عضو کمیته ارزشیابی گواهینامه تخصصی رشته جراحی کلیه و مجاری ادراری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هيأت علمي 1391/1/15   وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

image-desc

لطفا فقط به آدرسهای ذکر شده و ساعاتی که در بخش زمانبندی مشخص شده مراجعه نمایید.

تلفن تماس مطب:

013-33113793

 

تلفن تماس بیمارستان رازی:

013-33525259

 

s_a_asgari@gums.ac.ir

آدرس مطب:

رشت، چهار راه گلسار، خیابان نواب، جنب داروخانه آریانفر، ساختمان پزشکان سنا

 

آدرس بیمارستان رازی:

رشت، خیابان سردار جنگل، مرکز آموزشی، درمانی، تحقیقاتی رازی، بخش ارولوژی

آخرین اخبار