دوره های آموزشی

تعداد مشاهده : ٢۴٧

 

# عنوان کشور شهر نام محل زمان مالکیت
1 روش های جراحی ترمیمی اورولوژی انگلیس لندن بیمارستان UCL 3 ماه
2 کارگاه آشنایی و بکارگیری ICD-10 ایران تهران معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 4 روز
3 کارگاه آموزش بالینی شماره 1 ایران رشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان 4 روز
4 کارگاه ارتقاء مستمر کیفیت ایران رشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2 روز
5 کارگاه چگونگی استخراج اطلاعات از متون پزشکی ایران رشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1 روز
6 کارگاه دوره تکمیلی آموزش تدوین طرح درس ایران رشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان 3 روز
7 کارگاه روش تحقیق پیشرفته ایران رشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2 روز
8 کارگاه روش نوین آموزش و تحقیق ایران رشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2 روز
 

 

image-desc

لطفا فقط به آدرسهای ذکر شده و ساعاتی که در بخش زمانبندی مشخص شده مراجعه نمایید.

تلفن تماس مطب:

013-33113793

 

تلفن تماس بیمارستان رازی:

013-33525259

 

s_a_asgari@gums.ac.ir

آدرس مطب:

رشت، چهار راه گلسار، خیابان نواب، جنب داروخانه آریانفر، ساختمان پزشکان سنا

 

آدرس بیمارستان رازی:

رشت، خیابان سردار جنگل، مرکز آموزشی، درمانی، تحقیقاتی رازی، بخش ارولوژی

آخرین اخبار