فعالیت های علمی-پژوهشی

تعداد مشاهده : ٢٩١

ردیف عنوان
1 عضو جامعه جراحان کلیه و مجاری ادراری آمریکا (AUA)
2 عضو جامعه جراحان کلیه و مجاری ادراری انگلستان (BAUS)
3 عضو انجمن ارولوژی اروپا (EAU)
4 عضو انجمن بین المللی ارولوژی (SIU)  
5 عضو انجمن ارولوژی ایران (IUA)  
6 شرکت فعال در دهها کنگره بین المللی داخل و خارج از کشور و سخنرانی و ارائه مقالات علمی و پژوهشی  

 

image-desc

لطفا فقط به آدرسهای ذکر شده و ساعاتی که در بخش زمانبندی مشخص شده مراجعه نمایید.

تلفن تماس مطب:

013-33113793

 

تلفن تماس بیمارستان رازی:

013-33525259

 

s_a_asgari@gums.ac.ir

آدرس مطب:

رشت، چهار راه گلسار، خیابان نواب، جنب داروخانه آریانفر، ساختمان پزشکان سنا

 

آدرس بیمارستان رازی:

رشت، خیابان سردار جنگل، مرکز آموزشی، درمانی، تحقیقاتی رازی، بخش ارولوژی

آخرین اخبار