اطلاعات علمی و تحصیلی

تعداد مشاهده : ٢۶٢

ردیف رشته تحصیلی گرایش تحصیلی مقطع دانشگاه تاریخ شروع تاریخ پایان
1 پزشکی عمومی پزشکی عمومی دکترای حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران 1361/7/1 1368/6/31
2 تخصص ارولوژی ارولوژی دکترای تخصصی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1372/7/1 1376/6/31
3 فوق تخصص ارولوژی ارولوژی دکترای فوق تخصصی بالینی (فلوشیپ) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1376/7/1 1378/6/31

 

image-desc

لطفا فقط به آدرسهای ذکر شده و ساعاتی که در بخش زمانبندی مشخص شده مراجعه نمایید.

تلفن تماس مطب:

013-33113793

 

تلفن تماس بیمارستان رازی:

013-33525259

 

s_a_asgari@gums.ac.ir

آدرس مطب:

رشت، چهار راه گلسار، خیابان نواب، جنب داروخانه آریانفر، ساختمان پزشکان سنا

 

آدرس بیمارستان رازی:

رشت، خیابان سردار جنگل، مرکز آموزشی، درمانی، تحقیقاتی رازی، بخش ارولوژی

آخرین اخبار